Standard okołoporodowy

 

Standard okołoporodowy – nowe prawa rodzących (od 1 stycznia 2019)

Tzw. standard okołoporodowy, jest to rozporządzenie Ministra Zdrowia, określające procedury postępowania w opiece nad kobietą i dzieckiem podczas ciąży fizjologicznej, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dziennik Ustaw 2018 poz. 1756). Przepisy te weszły w życie 1 stycznia 2019 r.

Ten obszerny dokument określa, do czego masz prawo i jakie procedury obowiązują, opiekujący się Tobą personel medyczny. Jest to kolejna wersja tego typu dokument w Polsce, a celem jego wprowadzenia jest dalsza poprawa jakości opieki okołoporodowej przez uporządkowanie i ujednolicenie dotychczasowych praktyk, a także wdrożenie nowych procedur, znacznie zmieniających dotychczasowe sposoby działania. Dotyczy to przede wszystkim tych procedur, które dotyczą przebiegu porodu oraz pierwszego kontaktu mamy z dzieckiem. Warto, abyś zapoznała się z zapisami standardu – gdyby opieka nad Tobą odbiegała od jego zaleceń, będziesz mogła powołać się na to rozporządzenie.

Poniżej wymieniamy najważniejsze punkty standardu:

(w przygotowaniu)

 

Źródła:

Ministerstwo Zdrowia – https://www.gov.pl/web/zdrowie/standardy-opieki-okoloporodowej

Fundacja “Rodzić po Ludzku” – http://www.rodzicpoludzku.pl/Aktualnosci/Nowy-Standard-Organizacyjny-Opieki-Okoloporodowej.html