Edukacja przedporodowa

 

Edukacja przedporodowa odbywa się w bezpłatnej szkole rodzenia w cyklu 8 – 10 zajęć (po 1 godz).