Szkoła rodzenia

Edukacja przedporodowa – to teoretyczne i praktyczne przygotowanie przyszłych rodziców do porodu, połogu i karmienia piersią.

Po złożeniu deklaracji wyboru położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w przychodni Koramed, ul. Grunwaldzka 571 w Plewiskach każda ciężarna po 21 tygodniu ciąży może uczestniczyć w bezpłatnej edukacji przedporodowej.

Dla pacjentek, których stan zdrowia nie pozwala na uczestnictwo w zajęciach w szkole rodzenia oferuję zajęcia indywidualnie w domu pacjentki.